08/11/2015 | 0

Lại thêm 7 tỉnh thành được phép xây tượng đài Hồ Chí Minh

Lại thêm 7 tỉnh thành được phép xây tượng đài Hồ Chí Minh

Bộ trưởng Bộ Văn Hóa Thông Tin Và Du Lịch Cộng Sản Việt Nam vừa có tờ trình gửi Thủ Tướng Cộng Sản Việt Nam báo cáo về việc quy hoạch tượng đài Hồ Chí Minh đến năm 2030. Bản báo cáo gọi việc quy hoạch xây tượng đài Hồ Chí Minh tại các tỉnh thành vừa kể là dựa trên “tinh thần nghiên cứu nghiêm túc”, sau khi đã tiếp thu ý kiến của chính phủ và ban, bộ, ngành, địa phương.

Cũng theo bản báo cáo này, thì quy hoạch tượng đài Hồ Chí Minh đến năm 2030 sẽ là định hướng cho việc xây dựng mọi công trình tượng đài của các địa phương trên toàn quốc.

Bộ Văn Hóa Thông Tin Và Du Lịch cho biết những nguồn vốn có thể huy động xây dựng tượng đài bao gồm ngân sách nhà nước (trung ương và địa phương); vốn tự có của các ngành và các tổ chức xã hội; các doanh nghiệp trong và ngoài nước hỗ trợ và nhân dân đóng góp.

Các tỉnh thành Việt Nam hiện nay đua nhau xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh, bởi vì các công trình này thường dễ dàng được trung ương chấp thuận, bất chấp kinh phí lớn tới đâu.

Có quan chức đã giải thích rằng việc xây tượng đài Hồ Chí Minh là thể theo nhu cầu về “tâm linh thiêng liêng” của người dân và tập thể quan chức, cán bộ. Nhưng trên thực tế, các dự án tượng đài là một nguồn tiền để quan chức các cấp tha hồ ăn chặn.

Ðiều này giải thích tại sao những địa phương nghèo như tỉnh Sơn La lại có dự án xây tượng đài Hồ Chí Minh trị giá 1,400 tỉ đồng, tương đương 62 triệu Mỹ kim.

Huy Lam / SBTN