04/11/2015 | 0

Lãi suất có thể tăng trong tháng 12

Lãi suất có thể tăng trong tháng 12

Washington, DC. (Reuters) – Chủ Tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang cho rằng kinh tế Hoa Kỳ tốt và có thể tăng lãi suất trong tháng 12.

Bà Janet Yellen nói với Ủy Ban Tài Chánh Hạ Viện rằng vào thời điểm này, chi tiêu trong nước đang tăng với tốc độ ổn định, xuất cảng không mạnh nhưng trong tháng 10, ủy ban đánh giá rằng một số nhược điểm liên quan tới nền kinh tế toàn cầu và phát triển tài chánh. Theo bà Yellen, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm đáng kể từ đầu năm nay, mặc dù gần đây tốc độ tăng trưởng việc làm chậm lại. Lạm phát dự trù sẽ tăng trong trung hạn. Bà Yellen cho biết Quỹ Dự Trữ Liên Bang sẽ phân tích tăng trưởng kinh tế từ nay cho tới cuộc họp vào tháng 12 và việc tăng lãi suất có thể được đưa vào trong chương trình nghị sự.

Ủy ban dự đoán nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ đủ để giúp cho thị trường việc làm tốt hơn và đưa tỷ lệ lạm phát tới mục tiêu của Quỹ Dự Trữ Liên Bang là 2%. Nếu các thông tin sắp tới hỗ trợ kỳ vọng đó, ngân hàng trung ương có thể tăng lãi suất trong tháng 12. Tuy nhiên bà Yellen nhấn mạnh Quỹ Dự Trữ Liên Bang chưa có quyết định dứt khoát về lãi suất. (Nguyên Trân)