04/06/2015 | 1

LA nâng lương tối thiểu $15 giờ

LA nâng lương tối thiểu $15 giờ

Los Angeles, California. (Reuters) — Hội đồng thành phố Los Angeles hôm Thứ Tư ngày 3 tháng 6 chấp thuận lần thứ hai đề nghị tăng lương tối thiểu tại thành phố lớn thứ hai của Hoa Kỳ, từ 9 Mỹ kim một giờ như hiện nay lên đến 15 Mỹ kim một giờ vào năm 2020, nhưng quy định này sẽ phải được bỏ phiếu thêm một lần nữa.

Hội đồng thành phố đã bỏ phiếu 13 thuận trên 1 chống để chấp thuận quy định vừa kể, chỉ hơn hai tuần sau một cuộc bỏ phiếu sơ bộ với số phiếu 14 thuận trên 1 chống cũng để ủng hộ quy định này. Chủ tịch hội đồng thành phố là ông Herb Wesson gọi đây là thời điểm lịch sử cho thành phố Los Angeles. Ông cũng cho rằng đây là thời điểm quan trọng đối với những nghị viên ủng hộ quy định này. Theo ông, đây có thể là một trong những cuộc bỏ phiếu quan trọng nhất trong toàn bộ sự nghiệp chính trị của các vị dân cử. Nhưng vì cuộc bỏ phiếu vừa qua không nhận được sự đồng thuận hoàn toàn, nên vấn đề này cần được thông qua trong lần bỏ phiếu cuối cùng vào ngày Thứ Tư 10 tháng 6, dự trù sẽ diễn ra mà không cần có một cuộc tranh luận công khai.

Quy định này sẽ yêu cầu những doanh nghiệp nào có hơn 25 nhân viên tăng dần các mức lương để lên tới 15 Mỹ kim một giờ vào năm 2020, trong khi các doanh nghiệp nhỏ hơn sẽ có lộ trình một năm để thực hiện việc tăng lương. (Huy Lam)