01/08/2015 | 0

Kỷ niện 50 năm Medicare và Medicaid

Kỷ niện 50 năm Medicare và Medicaid

Washington, DC. (CBS) – Trong bài diễn văn tuần này, Tổng Thống Barack Obama kỷ niệm 50 năm thiết lập chương trình bảo hiểm y tế Medicare và Medicaid.

Theo ông Obama, hai chương trình trên đã cho phép hàng triệu người sống lâu hơn và tốt hơn. Medicare và Medicaid là lời hứa hẹn nếu mọi người làm việc chăm chỉ, tuân thủ luật pháp, họ sẽ được tưởng thưởng bằng một biện pháp căn bản của nhân phẩm, an toàn và tự do để sống cuộc sống mà mình muốn. Mỗi người dân Hoa Kỳ xứng đáng có được cảm giác an toàn và bảo đảm khi nhắc tới bảo hiểm y tế. Đó là lý do mà Tổng Thống Barack Obama ký luật Chăm Sóc Y Tế Với Giá Phải Chăng, hay thường được gọi là Obamacare. Đó cũng chính là lý do tổng thống sẽ tiếp tục làm việc để bảo đảm Medicare và Medicaid, các chương trình nền tảng cuộc sống của người dân Hoa Kỳ duy trì mạnh mẽ. (Nguyên Trân)