Kỷ niệm quốc khánh VNCH và lễ giỗ lần thứ 54 TT Ngô đình Diệm tại Massachusetts

Trong không khí lành lạnh của mùa Thu tại vùng đông Bắc Hoa Kỳ, vào ngày thứ 7 ngày 28 tháng 10 tại hội trường St. Gregory, gần 300 đồng hương đã có mặt trong buổi lễ Kỷ Niệm Ngày Quốc Khánh VNCH và ngày giỗ lần thứ 54 của cố TT Ngô Đình Diệm do khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm tổ chức. Chúng tôi đặc biệt nhận thấy có sự hiện diện của Linh Mục Nguyễn Văn Khải đến từ Ý, ông phó chủ tịch cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts – Ông Nguyễn Hùng Khang và đầy đủ các đại diện của các hội đoàn đoàn thể trong cộng đồng trong vùng đông Bắc Hoa Kỳ.