Kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH tại Úc Châu

Vào ngày 3/6/2016, hội cựu quân nhân tiểu bang NSW đã tổ chức buổi dạ tiệc kỷ niệm Ngày Quân Lực VNCH tại nhà hàng Crystal Palace với sự tham dự của hầu hết đại diện các hội đoàn, đoàn thể cũng như các gia đình quân đội trong CĐNVTD/NSW và các quan khách của các hội cựu chiến binh hoàng gia Úc. Trong dịp này ông Lâm Xuân, chủ tịch hội cựu quân nhân QLVNCH/NSW, cũng cho biết cảm nghĩ qua việc chính phủ đã đón rước 33 hài cốt quân nhân Úc từ Singapore và Mã Lai về lại Úc Châu.