Kỷ niệm ngày Quân Lực VNCH tại Nam California

Vào trưa Chúa Nhật 16/6/2019, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà Nam California đã tổ chức buổi lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6 tại tượng đài Chiến Sĩ Việt Mỹ thành phố Westminster, Nam California với sự tham dự của các hội cựu chiến sĩ thuộc các quân binh chủng Việt Nam Cộng Hoà và các vị dân cử.