Kỷ niệm ngày Quân Lực VNCH 19/6 tại San Jose

Đại Lễ Kỷ Niệm Ngày Quân Lực VNCH 19 tháng 6 do Liên Hội Cựu Quân Nhân Bắc Cali tổ chức vào Chủ Nhật 17-6-2018 tại tiền đình Quận Hạt Santa Clara, thành phố San Jose.