Kỷ niệm ngày Quân Lực tại Portland – Oregon

Vào lúc 6giờ chiều thứ Sáu ngày 23 tháng 06 năm 2017, Hội Ái Hữu Quân Cán Chính Oregon đã tổ chức Kỷ Niệm Ngày Quân Lực 19/6 lần thứ 52 tại thành phố Portland – Oregon với sự hiện diện của quý lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo, quý Hội Cựu Quân Nhân, và đông đảo đồng hương đến tham dự.