Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Kỷ niệm ngày Đản Sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ tại Sydney

Kỷ niệm ngày Đản Sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ tại Sydney

Ngày 25/12/16 vừa qua, giáo hội Phật Giáo Hoà Hảo tại Sydney đã cử hành lễ kỷ niệm ngày Đản Sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ tại trung tâm văn hoá & sinh hoạt cộng đồng vùng Bonnyrigg. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.