Kỷ niệm ngày Đản Sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ tại Sydney

Ngày 25/12/16 vừa qua, giáo hội Phật Giáo Hoà Hảo tại Sydney đã cử hành lễ kỷ niệm ngày Đản Sanh của Đức Huỳnh Giáo Chủ tại trung tâm văn hoá & sinh hoạt cộng đồng vùng Bonnyrigg. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây.