Kỷ niệm ngày Chiến Thắng Thái Bình Dương tại Cabramatta – Úc Châu

Vào ngày 14/8/1945, Nhật Bản đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện sau khi 2 quả bom nguyên tử được thả tại Hiroshima và Nagasaki đã kết thúc Đệ nhị thế chiến. Hội cựu chiến binh hoàng gia Úc đã tổ chức Ngày Chiến Thắng Thái Bình Dương tại công viên Cabravale.