23/12/2013 | 1

Kỷ niệm Lễ Tạ Ơn 2013

Nghệ sĩ Chí Tâm đã chia sẻ lời cám ơn và sự tri ân không chỉ nên được bày tỏ nhân dịp Lễ Tạ Ơn mà nên được trình bày trong mỗi kỳ phát hình của chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG cũng như những chương trình khác. Để kỷ niệm ngày Lễ Tạ Ơn 2013, chương trình hôm nay xin gửi đến quý vị điệu hát Ngũ Điểm Bài Tạ.