Kỷ niệm Đức Giáo Hoàng Francis 1 năm đăng quang

Thứ năm 13/3/2014 đúng một năm Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio được bầu trở thành Đức Giáo hoàng Francis.