Kỷ niệm 78 năm ngày khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo tại Úc Châu

Vào ngày 11/6/2017, giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo tại tiểu bang New South Wales – Úc châu đã tổ chức đại lễ kỷ niệm 78 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo.