Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Kỷ niệm 78 năm ngày khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo tại Úc Châu

Kỷ niệm 78 năm ngày khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo tại Úc Châu

Vào ngày 11/6/2017, giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo tại tiểu bang New South Wales – Úc châu đã tổ chức đại lễ kỷ niệm 78 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng nền đạo Phật Giáo Hòa Hảo.