Kỷ niệm 70 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ vắng mặt tại Nam California

Vào trưa chúa Nhật 19/3/2017 tại Hội Quán Phật Giáo Hoà Hảo trên đường McFadden, thành phố Santa Ana – Nam California, Ban Trị Sự Phật Giáo Hoà Hảo đã tổ chức Ngày Kỷ Niệm Đức Huỳnh Giáo Chủ Vắng Mặt. Buổi lễ có sự tham dự đông đảo các đại diện tôn giáo, các vị dân cử, các đại diện đoàn thể cộng đồng và đồng hương tín đồ Phật Giáo Hoà Hảo.