Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Kỷ niệm 60 năm thành lập đại học Huế tại San Jose

Kỷ niệm 60 năm thành lập đại học Huế tại San Jose

Chủ Nhật 9-7-2017 tại nhà hàng Dynasty TP San Jose, buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường đại học Huế (1957 – 2017) đã được tổ chức.