Kỷ niệm 60 năm thành lập đại học Huế tại San Jose

Chủ Nhật 9-7-2017 tại nhà hàng Dynasty TP San Jose, buổi lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trường đại học Huế (1957 – 2017) đã được tổ chức.