Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Kỷ niệm 57 năm thành lập binh chủng Biệt Động Quân tại San Jose

Kỷ niệm 57 năm thành lập binh chủng Biệt Động Quân tại San Jose

Chủ Nhật 16-7-2017 tại tiền đình quận hạt Santa Clara TP San Jose, đã diễn ra buổi lễ kỷ niệm 57 năm thành lập binh chủng Biệt Động Quân do Hội Biệt Động Quân Bắc Cali tổ chức.