Kỷ niệm 56 năm thành lập binh chủng Biệt Động Quân VNCH tại Texas

Trước tượng đài chiến sĩ Việt – Mỹ tại Houston, Texas, Hội Biệt Động Quân VNCH đã tổ chức kỷ niệm 56 năm ngày thành lập binh chủng. Binh chủng Biệt Động Quân VNCH được thành lập vào tháng 7/1960. Trải qua những nghiệt ngã trong chiến tranh và những ngày tháng khổ ải trong lao tù Cộng Sản, những người trai đất Việt năm xưa tóc đã ngã màu, sức khoẻ đã dần yếu đi, nhưng vẫn luôn mong mỏi về một ngày mai khi đất nước tự do, no ấm. Mời quý vị cùng theo dõi một số hình ảnh sau đây.