19/02/2022 | 10

Kỷ niệm 50 năm cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Richard Nixon đến thăm Trung Cộng

Kỷ niệm 50 năm cựu Tổng Thống Hoa Kỳ Richard Nixon đến thăm Trung Cộng

Ngày 21 tháng 2 đánh dấu kỷ niệm 50 năm cựu Tổng thống Hoa Kỳ Richard Nixon đến Trung Cộng. Chuyến thăm kéo dài một tuần vào tháng 2 năm 1972 được miêu tả là một thành công lớn giúp Hoa Kỳ hàn gắn quan hệ với Trung Cộng, gây áp lực lên Liên Xô và giúp Washington dễ dàng rút khỏi cuộc chiến Việt Nam.

Hoa Kỳ từ chối công nhận Trung Cộng sau khi cộng sản chiếm nước này vào năm 1949, và quan hệ song phương đóng băng trong nhiều năm. Tuy nhiên, vào cuối những năm 1960s, cả hai quốc gia đều cần nhau. Trung Cộng lúc bấy giờ lạc hậu, bị cô lập về mặt ngoại giao, đang cố gắng phục hồi sau những cải cách thảm hại, và lo lắng về việc bị Liên Xô láng giềng tấn công.

Hoa Kỳ cũng lo lắng về Moscow, đồng thời muốn nâng cao vị thế của họ ở châu Á và hy vọng Trung Cộng có thể giúp thuyết phục đồng minh Bắc Việt Nam ngừng chiến tranh. Vì vậy, cựu tổng thống Nixon quyết định đến Bắc Kinh và phớt lờ chính sách đóng băng quan hệ từng kéo dài suốt hai thập niên.

Bắc Kinh và Washington chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 1 năm 1979, và Hoa Kỳ kết thúc 30 năm công nhận chính phủ Trung Hoa Dân Quốc của ông Tưởng Giới Thạch tại Đài Bắc.