Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập Hội Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Oregon

Vào lúc 12giờ trưa Thứ Bảy Ngày 27 tháng 05 năm 2017 đã diễn ra Lễ Kỷ Niệm 5 năm ngày thành lập Hội Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Oregon và vùng phụ cận tại Trung tâm sinh hoạt Hollywood Senior thành phố Portland.