Kỷ niệm 228 năm Chiến Thắng Đống Đa tại miền Nam California

Vào trưa ngày Chúa Nhật 5/2/2017, Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định tại thành phố Westminster Nam California đã tổ chức Ngày Tây Sơn lần thứ 30 nhằm kỷ niệm 228 năm vua Quang Trung đại phá 20 vạn quân Thanh vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789. Buổi lễ có sự tham dự đông đảo của các vị đại diện tôn giáo, các vị dân cử, đồng hương và giới truyền thông báo chí.