Kỷ niệm 2 năm thành lập cộng đoàn Thánh Linh tại Tempe, Arizona

Kỷ niệm hai năm thành lập cộng đoàn Thánh Linh tại giáo xứ Holy Spirit, Thành Phố Tempe, Tiểu Bang Arizona, Cộng đoàn có Thánh Lễ dâng hoa cho Đức Mẹ và rước kiệu Đức Mẹ La Vang vào đặt tại nhà nguyện để giáo dân mọi sắc tộc có thể thăm viếng và cầu nguyện. Kính mời khán thính giả theo dõi phóng sự sau đây.