Kỷ niệm 13 năm thành lập trường võ thuật cổ truyền Bình Định ở Boston

Theo truyền thống hàng năm của môn võ cổ truyền Việtnam dòng võ Tây Sơn Bình Định, võ sư Tấn Nhật Bích cùng với khoảng 100 môn sinh đã tổ chức ngày lễ cúng tổ và kỷ niệm 13 năm ngày thành lập trường huấn luyện võ thuật Bình định tại Boston. Khoảng 300 đồng hương đã có mặt tham dự buổi lễ hôm nay. Đặc biệt có sự hiện diện của ông chủ tịch cộng đồng và hầu hết đại diện của các hội đoàn đoàn thể trong cộng đồng người Việt tại tiểu bang Massachusetts. Chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện của trưởng ty cảnh sát khu vực C11 – ông Tim Connolly và một số chính giới của thành phố. Có rất nhiều môn võ thuật được phát triển mạnh mẻ tại Hoa Kỳ nhưng môn võ cổ truyền Bình Định là một môn võ thuật truyền thống Việt Nam được võ sư Tất Nhật Bích thành công truyền đạt đến nhiều thế hệ trẻ người Việt hải ngoại tại Massachusetts trong 13 năm qua và tiếp tục phát triển mạnh trong những năm sắp tới, một số đông các em ở lứa tuổi tiểu học đang được huấn luyện tại trường võ thuật Bình Định.