Kỷ niệm 10 năm tượng đài Thuyền Nhân ở Little Saigon, Nam California

Vào chiều chúa Nhật 28/4/2019, trong chuỗi sinh hoạt kỷ niệm 44 năm ngày QUỐC HẬN 30/4/1975, Uỷ ban thực hiện tượng đài thuyền nhân đã tổ chức buổi kỷ niệm 10 năm thực hiện tượng đài Thuyền Nhân nằm trong khuôn viên Peek Family Funeral Home thành phố Westminster nam California.