Kỷ niệm 10 năm thành lập Đài phát thanh Tiếng Nước Tôi – Úc Châu

Ngày 12/06/15 tại Úc Châu, một buổi dạ tiệc đã được tổ chức để kỷ niệm 10 năm thành lập Đài phát thanh Tiếng Nước Tôi. Buổi tiệc của sự hiện diện của nghệ sĩ Phượng Dung đến từ Hoa Kỳ, ông Nam Phong – Tổng giám đốc hệ thống truyền thông Tiếng Nước Tôi. Mời quý vị cùng theo dõi một vài hình ảnh trong phóng sự sau đây.