Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Kỷ lục Guinness về Nón Lá tại Sydney

Kỷ lục Guinness về Nón Lá tại Sydney

Cộng đồng Người Việt Tự To New South Wales – Úc Châu lần đầu tiên ghi danh tham dự kỷ lục Guinness thế giới về số người đội nón lá với hơn 1000 người tham dự vào chiều ngày 5/2/2017 tại Hội Chợ Tết Đinh Dâu Sydney.