Kỷ lục Guinness về Nón Lá tại Sydney

Cộng đồng Người Việt Tự To New South Wales – Úc Châu lần đầu tiên ghi danh tham dự kỷ lục Guinness thế giới về số người đội nón lá với hơn 1000 người tham dự vào chiều ngày 5/2/2017 tại Hội Chợ Tết Đinh Dâu Sydney.