05/12/2018 | 2

Ký kết tặng sách “Hiến Pháp Mỹ Được Làm Ra Như Thế Nào?” cho Quốc Hội CSVN

Ký kết tặng sách “Hiến Pháp Mỹ Được Làm Ra Như Thế Nào?” cho Quốc Hội CSVN

Ảnh: Tuổi Trẻ

Tin Sài Gòn, Việt Nam – Theo thoả thuận hợp tác vừa được ký kết giữa Thư viện Quốc hội CSVN cùng Alpha Book và Omegaplus Book, các đại biểu quốc hội CSVN sẽ được tặng sách thường xuyên, trong đó có cuốn “Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào?”

Báo Tuổi Trẻ ngày 04 tháng 12 loan tin, cùng ngày, tại Hà Nội đã diễn ra buổi ký kết trên. Theo thoả thuận hợp tác, hai đơn vị xuất bản Alpha Book và Omegaplus Book sẽ đồng hành cùng Thư viện quốc hội CS xây dựng các mô hình tủ sách và cung cấp tri thức tham khảo cho đại biểu quốc hội cũng như các bộ phận giúp việc của quốc hội.

Đầu tiên, hai đơn vị xuất bản này sẽ xây dựng và trao tặng tủ sách gồm 30 tựa sách như: Hiến pháp Mỹ được làm ra như thế nào?; Những đỉnh cao chỉ huy; Sự minh địa của địa lý; Châu Á vận hành như thế nào?…

Ngoài ra, Omega Plus phải thường xuyên tặng sách cho các đại biểu quốc hội CS vào các kỳ họp quốc hội cố định trong năm 2019. Đổi lại, Thư viện quốc hội phải giữ trách nhiệm hợp tác, cung cấp tư liệu, cùng OmegaPlus xuất bản một số ấn phẩm hướng đến kỷ niệm 75 năm quốc hội CSVN.

An Nhiên