Kỳ bí huyệt đạo thiêng trên đỉnh núi Bà Triệu từng luyện quân chở khởi nghĩa

Xin mời quý khán giả theo dõi phóng sự Kỳ bí núi Nưa nơi Bà Triệu luyện binh sau đây: