16/05/2021 | 6

Kroger đóng cửa vĩnh viễn 3 siêu thị ở Los Angeles do sắc lệnh “tăng lương cho người hùng” 

Kroger đóng cửa vĩnh viễn 3 siêu thị ở Los Angeles do sắc lệnh “tăng lương cho người hùng” 

Tin từ Los Angeles – Ba cửa hàng do Kroger điều hành ở Los Angeles đã phải đóng cửa vĩnh viễn do sắc lệnh “tăng lương cho người hùng” của thành phố.

Tại cửa hàng Food 4 Less ở số 5420 East Sunset Boulevard ở East Hollywood, các kệ hàng gần như trống rỗng, và bảng của cửa hàng phía trên lối vào đã bị dỡ bỏ. Hai cửa hàng Ralphs khác tại số 9616 West Pico Boulevard và số 3300 West Slauson Avenue cũng phải đóng cửa.

Việc đóng cửa diễn ra sau khi thành phố Los Angeles bỏ phiếu yêu cầu các chuỗi cửa hàng tạp hóa phải trả thêm 5 Mỹ kim/giờ cho nhân viên trong khoảng 4 tháng. Thay vào đó, Kroger đã đóng cửa 3 cửa hàng với lý do gặp khó khăn. Công ty sẽ tiếp tục vận hành 65 cửa hàng khác ở L.A.

Vào sáng hôm thứ Bảy (15/5), các khách hàng tại cửa hàng ở East Hollywood bày tỏ ý kiến tương phản về việc đóng cửa. Theo anh Alex Hernandez, những nhân viên phải tiếp xúc với nhiều người, gây rủi ro cho họ và gia đình nên anh cảm thấy công bằng khi các nhân viên được tăng lương.

Trong khi đó, là một người trong nghiệp đoàn, ông Don Hill không thích việc các cửa hàng phải trả thêm 5 Mỹ kim/giờ. Kroger cũng đã đóng cửa hai cửa hàng khác ở Long Beach sau khi thành phố này cũng thông qua sắc lệnh “tăng lương cho người hùng”.