19/08/2022 | 50

Kinh Thánh Nằm Trong Số Hàng Chục Cuốn Sách Bị Loại Bỏ Khỏi Học Khu Texas

Kinh Thánh Nằm Trong Số Hàng Chục Cuốn Sách Bị Loại Bỏ Khỏi Học Khu Texas

Học sinh tại học khu Keller bên ngoài thành phố Fort Worth, Texas, vừa trở lại trường vào Thứ Tư (17 tháng Tám). Tuy nhiên, thay vì tập trung vào ngày tựu trường của các em học sinh, mọi sự chú ý đổ dồn vào một email được gửi đi một hôm trước đó, trong đó hướng dẫn nhà trường loại bỏ tất cả hơn 40 cuốn sách khỏi các lớp học và thư viện trường học.

NPR cho biết những cuốn sách được yêu cầu loại bỏ bao gồm cuốn sách họa hình nhật ký của Anne Frank (Anne Frank’s diary), tất cả các bản dịch Kinh thánh và nhiều cuốn sách có chủ đề hoặc nhân vật LGBTQ +. Hội đồng Nhà trường không cho biết lý do tại sao Kinh thánh và nhật ký Anne Frank bị loại bỏ. Những cuốn sách trong danh sách kể trên từng bị học khu phản đối trong quá khứ và một vài cuốn trong số đó đã được xem xét và đưa trở lại kệ, tất cả những cuốn sách này phải trải qua một cuộc đánh giá khác theo tiêu chí mới do hội đồng nhà trường đề ra. Sách đáp ứng các nguyên tắc mới sẽ được trả lại thư viện.

Theo Ủy ban hành động chính trị (PAC), một số tân thành viên của hội đồng nhà trường nhận hỗ trợ từ Patriot Mobile Action, một tổ chức hành động chính trị Cơ đốc bảo thủ. Tờ Texas Tribune đưa tin rằng các chính sách mới của Học Khu Keller dựa trên mô hình của Cơ quan Giáo dục Texas, và các thành viên hội đồng nhà trường có thể thông qua hoặc loại bỏ bất kỳ tài liệu nào.

Bà Laney Hawes, phụ huynh của bốn học sinh tại học khu, nói rằng bà hiểu và đồng tình với những phụ huynh không muốn con mình đọc những tài liệu không phù hợp với lứa tuổi của mình. Tuy nhiên, bà cho rằng đây không phải là cách phù hợp để thực hiện điều này.