19/03/2016 | 0

Kinh tế Trung Cộng giai đoạn khó khăn nhất

Kinh tế Trung Cộng giai đoạn khó khăn nhất

Bắc Kinh, Trung Cộng. (Reuters) – Người thành lập và tổng giám đốc tập đoàn Alibaba đã nói với Tổng giám đốc Mark Zuckerberg của Facebook rằng nền kinh tế Trung Cộng đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất.

Ông Jack Mã và Zuckerberg đã thảo luận về sự phát minh tại Diễn Đàn Phát Triển ở Bắc Kinh, ông Zuckerberg muốn chứng tỏ tiến bộ trong việc học tiếng quan thoại, nhưng yêu cầu ông Mã nói tiếng Anh. Cuộc thảo luận diễn ra trong lúc nền kinh tế Trung Cộng đang phát triển chậm chưa từng có trong vòng thời gian 25 năm qua. Chính phủ Trung Cộng đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2016 từ 6.5 tới 7% với những biện pháp kích thích nền kinh tế, từ gia tăng đầu tư các dự án hạ tầng tới giảm lãi xuất. Ông Jack Mã nói rằng: “Trung Quốc đã trải qua 30 năm tốt đẹp. Trong thời kỳ tốt đẹp phải trả giá và trong thời kỳ đáng sợ cũng phải trả giá. Ông ta nghĩ trong 2 hay 3 năm tới, Trung Quốc phải tập trung vào 3 vấn đề là tiêu thụ, dịch vụ và kỷ thuật cao.

Nền kinh tế Trung quốc đang đi xuống, nhưng chưa tạo vấn đề công ăn việc làm.” Ông Zuckerberg đã đưa Facebook qua Trung Cộng trong năm 2008 và đã bi phong tỏa gần một năm qua nói rằng: “Ông ta nghĩ có nhiều công ăn việc làm trên thế giới, không chỉ Trung Quốc và Hoa Kỳ đang gia tăng kỹ thuật, có nhiều nơi trả tiền rất cao và có nhiều công việc ảnh hưởng nhất, nhưng nói chung đang có sự kềm chế rất lớn trên thế giới đối với những kỷ sư tốt nghiệp từ các trường đại học, và ông ta nghĩ Trung Quốc đã đúng khi nhấn mạnh vào trường kỳ.” Ông Zuckerberg muốn vào Trung Cộng trong lãnh vực trực tuyến, đã gặp Tập Cận Bình trong tháng 10 năm 2015. (Hồng Tú)