08/09/2015 | 1

Kinh tế thế giới đang biến động, kinh tế HK là một điểm sáng

Kinh tế thế giới đang biến động, kinh tế HK là một điểm sáng

Boston, Massachusetts. (Reuters) – Tổng thống Obama cho biết tại thời điểm này, nền kinh tế thế giới đang biến động mạnh và nền kinh tế Hoa Kỳ là một điểm sáng.

Phát biểu tại sự kiện nhân Ngày Lao Động ở Boston, Tổng thống Obama cảnh báo đảng Cộng Hòa nếu chính phủ liên bang đóng cửa vì tranh cãi ngân sách, sẽ có những hậu quả kinh tế tiêu cực. Ông cũng nói vừa ra lệnh các nhà thầu chính phủ phải cho nhân viên 7 ngày nghỉ ốm có hưởng lương trong một năm. Mặc dù không chỉ đích danh, tổng thống chỉ trích các ứng cử viên Cộng Hòa vì ủng hộ các chính sách chống công đoàn. Tổng thống ký sắc lệnh cho nghỉ ốm có hưởng lương trên chuyến bay Air Force One trước khi tới Boston. Tòa Bạch Ốc cho biết sắc lệnh trên sẽ ảnh hưởng đến 300 ngàn người.

Bắt đầu từ năm 2017, người lao động ký hợp đồng với chính phủ được ít nhất 1 giờ nghỉ bệnh cho mỗi 30 giờ làm việc. Hiện nay chủ đề công đoàn và tổ chức lao động là điểm chính để ứng cử viên Dân Chủ xoáy vào, nhằm kiếm phiếu cho cuộc bầu cử tổng thống 2016. Tổng thống Obama đang thúc đẩy Quốc Hội thông qua dự luật cho nhân viên chính phủ nghỉ thêm 6 tuần hậu sản. Theo Bộ trưởng Lao động Thomas Perez, ông chưa thể nói 7 ngày nghỉ bệnh có hưởng lương là do chính phủ trả hay nhà thầu trả.

Theo Tòa Bạch Ốc, 44 triệu người lao động trong khu vực tư nhân, chiếm 44% tổng số lực lượng lao động khu vực tư nhân, không được quyền nghỉ bệnh có hưởng lương. (Mai Đức)