24/10/2013 | 0

KINH TẾ LÀ TẬP TRUNG CHÍNH TRONG CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI ARGENTINA

KINH TẾ LÀ TẬP TRUNG CHÍNH TRONG CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI ARGENTINA

Tin Buenos Aires – Quyền lực của Tổng thống Cristina Fernandez sẽ bị giới hạn rất nhiều, sẽ phải thương lượng gay go với quốc hội vì đối lập sẽ chiến thắng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 27 trong lúc Tổng thống Fernandez phải giải phẫu, và tịnh dưỡng không thể vận động trong thời gian quan trọng nhất. Nhà phân tích Dante Sica nói nền kinh tế suy thoái là đe dọa chính cho đảng cầm quyền. Sự thực là nền kinh tế năm nay tăng trưởng nhiều hơn, nhưng dân chúng cảm thấy nền kinh tế đang khó khăn hơn.

Chính phủ đã tăng lương nhưng vật giá leo thang. Nền kinh tế Argentina hy vọng sẽ tăng trưởng được 5% trong năm nay. Lợi tức xuất cảng đậu nành, bấp và lúa mì tiếp tục ổn định, nhưng dân chúng cảm thấy đời sống đang khó khăn hơn và Tổng thống Frenandez đang bị sút giảm sự sự ủng hộ. Đối lập đang mạnh có thể sẽ kiểm soát quốc hội sau cuộc bầu cử. Điều này sẽ làm cho Tổng thống Fernandez khó thể tu chính hiến pháp để bà ta có thể ra tranh cử nhiệm kỳ thứ 3 vào năm 2015.