13/10/2014 | 0

Kinh tế gia Pháp được trao giải Nobel Kinh Tế

Kinh tế gia Pháp được trao giải Nobel Kinh Tế

Stockholm – Thụy Điển. (Reuters) – Nhà kinh tế Pháp Jean Tirole đã được trao giải Nobel Kinh tế năm 2014. Tổng thư ký thường trực Staffan Normark của Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển nói trong cuộc họp báo rằng Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển quyết định trao giảiSveriges Riksbank trong sự tưởng nhớ nhà khoa học Alfred Nobel năm 2014 cho Giáo sư Jean Tirole của Trường Đại học Toulouse 1, vì sự phân tích quyền lực thị trường và qui luật. Giải thưởng Nobel chỉ có 8 triệu đồng crown Thụy Sĩ, tương đương với 1.1 triệu mỹ kim, nhưng giá trị tinh thần và vinh dự vô cùng lớn.

Nghiên cứu của Giáo sư Tirole cho thấy rằng qui luật thị trường phải được cẩn trọng thích ứng với các điều kiện kỷ nghệ đặc biệt hơn là qui luật tổng quát, như giới hạn giá cả có thể làm nguy hại nhiều hơn thay vì làm cho tốt. Viện Hàn lâm Khoa học Thụy Điển nói rằng Giáo sư Tirole là một trong những nhà kinh tế có ảnh hưởng nhất trong thời đại chúng ta. Quan trọng nhất là ông ta cho biết làm sao hiểu và qui chế một số công ty rất mạnh. Giải thưởng kinh tế được gọi là dải Sveriges Riksbank đã được thiết lập trong năm 1968 để tưởng nhớ nhà khoa học Alfred Nobel, giải này không nằm trong nhóm các giải thưởng được thiết lập trong năm 1895 theo di chúc của nhà phát minh thuốc nổ dynamite Alfred Nobel.

Kể từ năm 1994, các nhà kinh tế Hoa Kỳ đã chiếm hầu hết các giải Nobel Kinh tế, chỉ vài giải được trao cho các nhà kinh tế tại các vùng khác nhau trên thế giới. Những nhà kinh tế nổi tiếng được trao giải Sveriges Riksbank gồm cóPaul Krugman, Milton Friedman, Friedrich August von Hayek vàJoseph Stiglitz. (H. Võ)