11/04/2015 | 1

Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa nói về kinh tế Việt Nam sau 40 năm

Nhân dịp 30/4, chương trình THE KIM NHUNG SHOW kỳ này nói có hân hạnh trò chuyện cùng kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa về tình hình kinh tế và chính trị Việt Nam. Sau 40 năm từ khi xâm chiếm miền Nam đến nay, CSVN đang đứng trước một nguy cơ gần như sắp phá sản triệt để về kinh tế. Kinh tế Việt Nam giờ đây sắp phải đuổi theo những nước kém nhất trong vùng như Lào và Campuchia. Nguyên nhân do đâu? Mời quý vị cùng theo dõi những bình luận sau đây của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa.