Kinh nghiệm về sống khoẻ trong cuộc sống hiện tại

Trong những ngày cuối năm và ngày lễ đến gần kề, giữ gìn sức khỏe và làm đẹp là một những điều cần thiết để đạt được một cuộc sống hạnh phút, lành mạnh và yêu đời. Phóng viên Phương Thúy tường trình sau đây: