16/11/2018 | 4

Kinh Doanh 101: Khởi Nghiệp Làm Giàu

Kinh Doanh 101: Khởi Nghiệp Làm Giàu

Trong chương trình sắp sửa được trình chiếu trên SBTN, chúng tôi và các chuyên gia trong ngành sẽ hướng dẫn những ai muốn trở thành doanh nhân về cách bắt đầu và phát triển doanh nghiệp. Từ cách kiếm vốn đến chiến lược tiếp thị, bạn sẽ học hỏi từ những doanh nghiệp thành công qua “Kinh Doanh 101: Khởi Nghiệp Làm Giàu”

Chương trình sẽ được trình chiếu vào đầu tháng 1 của năm 2019. Mời quý vị đón xem trên đài SBTN hoặc SBTN go | www.sbtngo.com