Home Phóng Sự Phóng Sự Việt Nam Kim Huê cổ tự – Phật Học Đường của miền Nam Việt Nam trước 1975

Kim Huê cổ tự – Phật Học Đường của miền Nam Việt Nam trước 1975

Chùa Kim Huê ở Sa Đéc trước năm 1975 nổi tiếng là nơi giảng dạy Kinh Luật Phật Giáo cho các chùa ở miền Nam. Nơi đây từng mệnh danh là Phật Học Đường, đào tạo tăng, ni cho Phật Giáo của các tỉnh miền Đông và Tây Nam bộ. Chùa Kim Huê còn mở ngôi trường dạy học cho trẻ em Sa Đéc, mang tên Bồ Đề nằm trong khuôn viên chùa. Tỉnh lỵ Sa Đéc coi nhỏ vậy, nhưng lại có đến 48 ngôi chùa, góp phần làm nên diện mạo văn hóa riêng có cho vùng đất này.