20/05/2015 | 0

Kiều hối về Sài Gòn đạt 1,4 tỷ Mỹ kim

Kiều hối về Sài Gòn đạt 1,4 tỷ Mỹ kim

Lý do kiều hối tăng cao, theo ông Minh, phó giám đốc Ngân Hàng Nhà Nước chi nhánh Sài Gòn, là do năm nay Tết Nguyên Ðán rơi vào giữa tháng 2 nên cao điểm kiều hối rơi vào tam cá nguyệt 1, trong khi mọi năm thường rơi vào tam cá nguyệt 4 của năm trước đó.

Số kiều hối này theo Ngân hàng Nhà nước chủ yếu chảy vào sản xuất kinh doanh, thay vì tập trung vào kênh đầu tư bất động sản, chứng khoán và gửi tiết kiệm như trước đây.

Những năm gần đây kiều hối chuyển về trên địa bàn thành phố tăng bình quân 8-10% mỗi năm. Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố dự đoán với tình hình hiện nay lượng kiều hối chỉ riêng chuyển về Sài Gòn trong năm 2015 sẽ khoảng 5,3 – 5,5 tỷ Mỹ kim. Ðó là chưa kể lượng tiền khá lớn được Việt kiều chuyển về cho người thân bằng các hình thức khác mà không thông qua hệ thống chính thức của nhà nước.

Kết quả nghiên cứu về kiều hối tại Việt Nam của Viện Nghiên Cứu Quản Lý Kinh Tế Trung Ương cho thấy, trong 4 năm gần đây, lượng kiều hối về Việt Nam liên tục tăng: năm 2011 đạt $9 tỷ, năm 2012 là $10 tỷ, năm 2013 là $11 tỷ và năm 2014 đạt $12 tỷ.

Trong nhiều năm liền, CSVN đã sử dụng nguồn kiều hối gửi về nước để có nguồn ngoại tệ trong thanh toán thương mại, cũng như là cứu cánh cho những khó khăn kinh tế. Tính trên toàn quốc, lượng kiều hối gửi về ước đạt 12 tỷ Mỹ kim trong năm 2014, tức bằng 1/15 Tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam (khoảng 184 tỷ Mỹ kim). Do đó, sức ảnh hưởng của lượng kiều hối gửi về đối với nền kinh tế là đáng kể.

Nhật Nam / SBTN