09/12/2015 | 0

Kiều hối tiếp tục tăng trong năm 2015

Kiều hối tiếp tục tăng trong năm 2015

Dự kiến năm nay tổng kiều hối của cả nước khoảng 13-14 tỷ Mỹ kim. Riêng Sài Gòn ước đạt khoảng 5.5 tỷ Mỹ kim, tăng 10% so với năm 2014. Theo ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Sài Gòn, lượng kiều hối đổ về Việt Nam chủ yếu từ các nước Châu Mỹ và Châu Âu, chiếm tới 76% trong tổng lượng kiều hối đổ về Sài Gòn.

Hiện nay, có hơn 4.5 triệu người Việt đang sinh sống tại trên 100 quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, còn có khoảng nửa triệu công nhân Việt Nam đang làm việc ở nhiều nước và vùng lãnh thổ như Malaysia, Đài Loan, Nhật Bản, Nam Hàn, qua chương trình xuất khẩu lao động. Đây là lực lượng chủ lực gửi ngoại hối về nước. Theo một thống kê của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, tốc độ tăng bình quân kiều hối về Việt Nam hằng năm, từ năm 1991 tới nay là hơn 38%. Đây chính là lương thực đã vỗ béo Cộng Sản Việt Nam. Tiền gởi về là dollars, nhưng người thân lại nhận “tiền Hồ”, còn dollars thì vào nằm trong túi của những tay đầu nậu Cộng Sản Việt Nam.

Thanh Lan / SBTN