12/09/2013 | 2

KIỂM TRA LƯƠNG LÃNH ĐẠO TOÀN BỘ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

KIỂM TRA LƯƠNG LÃNH ĐẠO TOÀN BỘ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tin Hà Nội – Đích thân Thủ tướng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Tấn Dũng đã phải lên tiếng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012. Sự kiện diễn ra sau khi báo chí đã phát hiện nhiều sai phạm tại các doanh nghiệp với những lãnh đạo nhận số lương khổng lồ cao gấp trăm lần công nhân, cao hơn cả lương Thủ tướng.

Văn bản nêu rõ các doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước, và yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tỉnh thành tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012. Trường hợp phát hiện sai phạm thì phải chấn chỉnh và xử phạt theo đúng quy định của Nhà nước. Câu chuyện lương cao ngất trời của lãnh đạo các doanh nghiệp công ích ở Saigon đang gây nhiều bất mãn trong dư luận. Đã có ít nhất 4 doanh nghiệp nhà nước đang bị điều tra về việc này và nhà nước đe dọa sẽ xử phạt hình sự, nhưng chưa thấy có hành động chính thức nào về những đe dọa này.