28/02/2015 | 0

Kiểm ngư được trang bị vũ khí quân dụng

Kiểm ngư được trang bị vũ khí quân dụng

Cụ thể, lực lượng kiểm ngư sẽ được trang bị 4 công cụ: Các loại súng dùng để bắn đạn nhựa, đạn cao su, hơi cay, hơi ngạt, chất gây mê, từ trường, laser, pháo hiệu và các loại đạn sử dụng cho các loại súng này; Các loại phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa; Các loại lựu đạn khói, lựu đạn cay, quả nổ; Các loại dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, khóa số tám, áo giáp các loại, găng tay điện, găng tay bắt dao, lá chắn, mũ chống đạn.

Lực lượng kiểm ngư còn được trang bị vũ khí quân dụng theo quy định của Chính phủ. Theo đó, kiểm ngư viên và các thuyền viên trên tàu kiểm ngư được trang bị súng ngắn, súng tiểu liên và đạn sử dụng cho các loại súng này. Trên tàu kiểm ngư cũng được trang bị các loại súng quân dụng như súng trung liên, súng đại liên và đạn tương ứng với từng loại súng.

Quy định này cũng nêu rõ: vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ phải được quản lý và bảo quản tập trung tại kho, nơi cất giữ vũ khí, công cụ hỗ trợ của cơ quan, đơn vị được trang bị, sử dụng.

Người được giao sử dụng vũ khí quân dụng phải có đạo đức tốt, có sức khỏe, được huấn luyện về chuyên môn, kiểm tra định kỳ về kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng, và được cấp giấy chứng nhận sử dụng vũ khí quân dụng.

Trong bối cảnh tranh chấp trên Biển Đông hiện nay, số lượng tàu cá Trung Công xâm phạm vùng biển của Việt Nam không phải là ít. Việc tăng cường năng lực cho lực lượng kiểm ngư là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, nhiều người quan tâm tới việc những trang bị quân dụng đó có được lệnh sử dụng trên thực tế hay không, bởi trong thời gian qua, giới chức Việt Nam đã thể hiện quá yếu hèn trước Trung Cộng.

Nhật Nam / SBTN