07/02/2014 | 0

Khuyến Khích Đi Xe Đạp Chống Kẹt Xe

Khuyến Khích Đi Xe Đạp Chống Kẹt Xe

Để tránh nạn kẹt xe, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vừa ra chỉ thị, yêu cầu các bộ và chính quyền trực thuộc thực hiện việc cung cấp dịch vụ xe đạp công cộng tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ.
Báo mạng Dân Trí nói rằng, dự án thí điểm sẽ được thực hiện trong hai năm 2014 – 2015. Đồng thời với biện pháp này, người ký ban hành chỉ thị nói trên, ông Nguyễn Tấn Dũng, thủ tướng Cộng sản Việt Nam còn yêu cầu thuộc cấp phải hạn chế việc sử dụng xe riêng của các cá nhân và khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện vận tải công cộng cho nhu cầu đi lại.
Chỉ thị trên của người đứng đầu Cộng sản Việt Nam còn yêu cầu chính quyền các thành phố lớn và các bộ trực thuộc sử dụng các biện pháp kinh tế để hạn chế các loại xe vận tải ra vào các khu vực trung tâm. Chẳng hạn như tăng tiền lệ phí duy tu đường bộ, lệ phí giữ xe ở khu vực trung tâm và giảm dần ở khu vực ngoại vi. Tuy nhiên, dư luận cho rằng chủ trương phát triển các phương tiện công cộng của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã có từ lâu, nhưng không thực hiện được.
Người dân than phiền các tuyến xe buýt không nhiều, và địa điểm dừng xe cách xa các khu dân cư lao động. – S. Châu