20/01/2018 | 0

Khủng bố không còn là ưu tiên hàng đầu của quân đội hoa kỳ

Khủng bố không còn là ưu tiên hàng đầu của quân đội hoa kỳ

WashingtonD.C. (Reuters) – Có một sự thay đổi lớn trong chiến lược quân sự của Hoa Kỳ. 16 năm sau cuộc tấn công ngày 11 tháng 9 2001, Bộ Trưởng Quốc Phòng Jim Mattis tuyên bố khủng bố không còn là ưu tiên số một . Duy trì sự tiến bộ quân sự so với Trung Cộng và Nga hiện là ưu tiên hàng đầu của Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis.

Theo ông Mattis, ưu thế của Hoa Kỳ bị xói mòn trong mọi lĩnh vực chiến đấu. Trên không, trên bộ, trên biển, không gian và không gian mạng. Theo một viên chức Ngũ Giác Đài, Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng 10% mỗi năm trong vòng 20 năm qua, nhằm nỗ lực chống lại khả năng hoạt động của Hoa Kỳ ở Tây Thái Bình Dương. Một phúc trình của Ngũ Giác Đài cho biết Trung Cộng đã tối tân hóa lực lượng hỏa tiễn thông thường một cách đột biến. Một bản đồ liệt kê các loại hỏa tiễn của Trung Cộng trong tầm nhắm các căn cứ Hoa Kỳ tại Nhật Bản. Các mục tiêu được xây dựng ở phía Tây Trung Quốc bao gồm một phi cơ đậu tương tự như F-22 của Hoa Kỳ tại căn cứ Không Quân Kadena ở Nam Nhật Bản, nhà đậu phi cơ cứng giống như tại Căn Cứ Không Quân Misawa ở Bắc Nhật Bản, và các bồn chứa nhiên liệu trên mặt đất được sắp đặt giống như ở trạm nhiên liệu quân sự Hoa Kỳ.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mattis cho rằng thế mạnh quân sự của Hoa Kỳ bị bào mòn trong mọi lĩnh vực chiến tranh,  và nguyên nhân quan trọng nhất chính là việc Quốc Hội không thể đồng ý về những khoảng chi tiêu ngân sách quốc phòng. (Nguyên Trân)