Khu Little Saigon Nam Cali mở cửa buôn bán ngoài trời trong mùa dịch

Không muốn để tình trạng kinh tế suy kém quá lâu và cũng để giảm thiểu sự lây lan trong mùa đại dịch Covid 19 . Tiểu bang California đã cho những cửa hàng hoạt động trở lại, nhung với điều kiện phải ở ngoài trời.