30/03/2016 | 1

Không vay nợ ODA có thể tốt hơn cho Việt Nam

Không vay nợ ODA có thể tốt hơn cho Việt Nam

Các nhà kinh tế nói Việt Nam có thể phải đối mặt với một cú sốc kinh tế khi nó không còn nhận được các khoản vay quốc tế với lãi xuất thấp, nhưng nhờ vậy Việt Nam có thể học được sự kỷ luật tài chính, tạo điều kiện cho sự phát triển ổn định trong đường dài.

Ngân Hàng Thế Giới (WB), đơn vị cho vay với mức lãi suất rất thấp và ngay cả 0% cho các nước nghèo, sẽ ngừng cung cấp cho vay đối với Việt Nam từ tháng Bảy năm 2017. Theo ông Trương Hùng Long- Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại của Bộ Tài Chánh- các nhà tài trợ quốc tế cung cấp nguồn vốn ODA trị giá khoảng $45 tỷ đô la từ năm 2005 đến năm 2015. Một phần ba số vốn này đã được tháo khoán cho ngân sách trung ương, địa phương, và các dự án công cộng quan trọng. Các khoản cho vay vẫn là một nguồn quan trọng của nguồn vốn, giúp đất nước với các dự án khác nhau, từ cơ sở hạ tầng để giảm nghèo và cải thiện môi trường. Nếu phải vay các khoản vay thương mại thông thường, Việt Nam sẽ phải trả lãi suất 2 đến 3.5% thay vì 0.7 và 0.8% từ các khoản vay ưu đãi.

Một số nước châu Âu như Anh, Phần Lan và Na Uy cũng đã công bố việc dừng hoặc cắt giảm các khoản cho vay ưu đãi cho Việt Nam. Ông Nguyễn Trí Hiếu, một chuyên gia kinh tế, cho biết mặc dù gây ra những khó khăn tài chính cho Việt Nam, việc giảm các khoản vay ưu đãi có thể giúp cải thiện kỷ luật tài chính. Khi dễ dàng tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, làm tăng sự phụ thuộc của Việt Nam vào nguồn vốn nước ngoài. Hơn nữa một số cơ quan nhà nước và các cán bộ đã nhầm lẫn các khoảng vay ODA là tiền miễn phí, dẫn đến chi tiêu bất cẩn.

DN / SBTN