Không thể trị được sự tham nhũng của CSVN?

Hôm chiều ngày 8/3/16, trong cuộc họp tổng kết về phòng chống tham nhũng tại Sài Gòn, tướng công an Phan Anh Minh nói rằng tham nhũng toàn là đảng viên. Muốn điều tra đảng viên tham nhũng phải được sự phê duyệt của ban nội chính đảng. Ông Minh còn nói là trong buôn lậu, có đến một nửa là sự tiếp tay hoặc trực tiếp của cán bộ hải quan… Và đến nay thì cả tham nhũng và buôn lậu vẫn tiếp tục phát triển.