Không Phải Là Lúc – Nguyễn Đức Quang

Ngày hôm nay 27/03/2017, những người yêu mến Phong Trào Du Ca Việt Nam cùng nhau tưởng nhớ đến ngày giỗ thứ 6 của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang, con chim Du Ca đầu đàn.

Có những ca khúc Nguyễn Đức Quang viết cách đây đã nửa thế kỷ, mà ngay hôm nay vẫn còn nguyên giá trị.

Bài hát này đã chỉ ra những thử thách của những người đang tham gia vào công cuộc đấu tranh tại Việt Nam:

Không phải là lúc ta ngồi mà đặt vấn đề nữa rồi
Mà phải cùng nhau ta làm cho tươi mới
Hàng chục năm qua ta ngồi ngó nhau
Nghi ngờ nhau , khích bác nhau
Cho cay cho sâu , cho thật đau
Không phải là lúc ta ngồi mà cãi suông
Không tin nơi nhau thế ta định nhờ ai dẫn đầu
Thế giới ngày nay không còn ma quái
Thần tượng tàn rồi , còn anh với tôi
chúng ta đi tới bằng cái tầm thường thôi …

Và Nguyễn Đức Quang cũng đã hô hào mọi người đã đến lúc phải có hành động cụ thể:
…Làm việc đi không lo khen chê
Làm việc đi hãy say và mê
Cứ bắt tay từ từ chúng ta giải quyết
Mình chậm chân theo sau người ta
Còn ngồi đây nghĩ lo viễn vong
Thắc mắc ngại ngùng đến lúc nào mới làm xong …

Mời quí độc giả cùng nghe lại Không Phải Là Lúc, và tất cả cùng nhau có hành động cụ thể để góp phần cứu nguy cho tổ quốc Việt Nam.