Không khí Giáng Sinh ở San Jose trong mùa dịch

Tuy đại dịch COVID-19 đang hoàng hành, nhưng điều này đã không ngăn được người dân tại San Jose trang trí nhà của họ với những ánh đèn lung linh trên dịp lễ Giáng Sinh. Phóng viên Phương Thúy tường trình sau đây: