Không khí chiến thắng trong ngày cuối phiên toà của ông Trịnh Vĩnh Bình

Ngày chúa nhật 27 tháng 8, được tin phiên toà xử vụ kiện ông Trịnh Vĩnh Bình kiện nhà nước CS VN ra toà án trọng tài quốc tế đã kết thúc. Mặc dù chưa có công bố chính thức về phán quyết của toà án, và cả hai bên nguyên đơn cùng bị cáo đều chưa được quyền tiết lộ về kết quả phiên toà, nhưng có vẻ như ông Trịnh Vĩnh Bình đã thắng lớn. Kính mời quý vị theo dõi phóng sự của SBTN từ Paris.